कविता -दोभानहरु भेट्न

दोभानहरु भेट्न  – नाकारा तिमी र म फरक फरक ठाउमा नजन्मेको हो भने कसरी बन्थ्यो र यो दोभान  !? र , तयार हुन्थ्यो साझा लक्ष्य चुम्ने महान यात्रा  !? भेट भएको […]