गीत : ब्यर्थ हेराइ हुन्छ होला

कविता

– रामधन बेदना
बिहानी नै मधुरो भो दिन उसै रुन्छ होला ।
पहिलो नजर अधुरो भो ब्यर्थै हेराई हुन्छ होला ।

अप्ठ्यारोमा भेट भयो बोल्न उस्तै अप्ठ्यारो भो ।
मनभित्रको पन्तुरो खोल्न उस्तै अप्ठ्यारो भो ।
थाहा छैन मनले मनलाई कस्तो बेला चुन्छ होला ?
पहिलो नजर अधुरो भो ब्यर्थै हेराई हुन्छ होला ।

आफैदेखि आफै अचेल डराउन थालेको छु ।
अर्धचेतमा गुहार ! भन्दै कराउन थालेको छु ।
दिलको भाषा दिलले नै कस्तो बेला सुन्छ होला ?
पहिलो नजर अधुरो ब्यर्थै हेराई हुन्छ होला ।

Facebook Comments

Leave a Reply